Blog

Niezapomnienie - architektura i malarstwo. Białystok, bliżej i dalej... (1)

Niezapomnienie - architektura i malarstwo. Białystok, bliżej i dalej... (1)

Białystok, bliżej i dalej...

Tyle odkryć... Tyle niezapomnienia... 

 

"Zrealizowane w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku"

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia