Rysunek

Rysunek 01

Rysunek 01

2012. Bez tytułu. Grafit na papierze, 29x21 cm
Rysunek 02

Rysunek 02

2012. Bez tytułu. Grafit na papierze, 29x21 cm
Rysunek 03

Rysunek 03

2012. Bez tytułu. Grafit na papierze, 29x21 cm
Rysunek 04

Rysunek 04

2013. Bez tytułu. Grafit na papierze, 29x21 cm
Rysunek 05

Rysunek 05

2015. Bez tytułu. Grafit na papierze, 18x15 cm
Rysunek 06

Rysunek 06

2018. Bez tytułu. Grafit na brystolu, 70x100 cm
Rysunek 07

Rysunek 07

2018. Bez tytułu. Grafit na brystolu, 70x100 cm
Rysunek 08

Rysunek 08

2018. Bez tytułu. Grafit na papierze, 29x21 cm
Rysunek 09

Rysunek 09

2018. Bez tytułu. Grafit na papierze, 50x70 cm
Rysunek 10

Rysunek 10

2018. Bez tytułu. Grafit na papierze, 70x50 cm
Rysunek 11

Rysunek 11

2018. Bez tytułu. Grafit na papierze, akryl 100x55 cm
Rysunek 12

Rysunek 12

2018. Bez tytułu. Grafit na papierze, akryl, 100x55 cm
Rysunek 13

Rysunek 13

2018. Bez tytułu. Grafit na papierze, 46x42 cm
Rysunek 14

Rysunek 14

2018. Bez tytułu. Grafit na papierze, 46x42 cm
Rysunek 15

Rysunek 15

2018. Bez tytułu. Grafit na papierze, 46x42 cm
Rysunek 16

Rysunek 16

2018. Bez tytułu. Grafit na papierze, 46x42 cm
Rysunek 17

Rysunek 17

2018. Bez tytułu. Grafit na papierze, 46x42 cm
Rysunek 18

Rysunek 18

2018. Bez tytułu. Grafit na brystolu, akryl, 70x100 cm
Rysunek 19

Rysunek 19

2018. Bez tytułu. Grafit na brystolu, 35x100 cm
Rysunek 20

Rysunek 20

2018 Bez tytułu. Grafit na brystolu, 35x100 cm
Rysunek 21

Rysunek 21

2018. Bez tytułu. Grafit na brystolu, 35x100 cm
Rysunek 22

Rysunek 22

2020. Więzi 1. Grafit na papierze, akryl, 41x41 cm
Rysunek 23

Rysunek 23

2020. Więzi 2. Grafit na papierze, akryl, 41x41 cm
Rysunek 24

Rysunek 24

2020. Więzi. Grafit na papierze, akryl, 41x82 cm

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia