Parę słów o mnie

Miejsce Człowieka

Miejsce Człowieka

Urodziłem się w Białymstoku, ta przestrzeń mnie stworzyła.
Nie tylko chodzi tu o szkoły, Wydział Architektury.
To także obserwacja i działania, codzienność oraz dni świąteczne, wydarzenia, które zostawiły ślad.
Ludzie, dzięki którym się rozwijałem.

Czytaj więcej

Terytorium artysty

Terytorium artysty

2020 - zostałem stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na upowszechnianie kultury w internecie - Kultura w sieci.
Nazwa mojego projektu: Miejsce człowieka a terytorium artysty.

Czytaj więcej

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia