Miejsce Człowieka

Miejsce Człowieka

Urodziłem się w Białymstoku, ta przestrzeń mnie stworzyła.
Nie tylko chodzi tu o szkoły, Wydział Architektury.
To także obserwacja i działania, codzienność oraz dni świąteczne, wydarzenia, które zostawiły ślad.
Ludzie, dzięki którym się rozwijałem.


To Białystok ze swoimi zmianami, miejscami które rysowałem, fotografowałem i tymi, które odeszły.
Wszystko ważne, rozwijające, ale i uczące.

Doświadczanie życia. Okazało się, że nie pierwsze.

W moim przypadku rysowanie i malarstwo, zainteresowania z dzieciństwa
trochę zapomniane, powróciły po latach jak fale na wodzie.
Dzięki życzliwej osobie trafiłem na plenery organizowane przez WOAK (obecnie Podlaski Instytut Kultury) w Białymstoku. Właściwie od mojego pierwszego pleneru w 2010 wszystko zaczęło się.
Początek drogi twórczej. Poznałem odpowiednich ludzi i zrozumiałem jak sztuka (i to właśnie ona) jest ważna w moim życiu. Zostałem przyjęty do grupy twórczej "Bochemia". Bo w grupie jest lepiej, ciekawiej, nie zawsze łatwiej ale warto działać, tworzyć i myśleć... wspólnie.

Sam nie wiem jak, lecz to miało miejsce. W 2017 trafiłem do Wrocławia.
Studia II stopnia na Wydziale Malarstwa I Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
kierunek – malarstwo. W marcu 2019 roku uzyskałem dyplom w pracowni prof. Aleksandra Dymitrowicza (malarstwo) i prof.Przemysława Pintala (multimedia).
Te drugie (a może jednak pierwsze...) studia dały mi doświadczenie, pewność twórcy i człowieka, który znalazł odpowiednie miejsce oraz kierunek dalszych działań.
Studia artystyczne podsumowały pewien okres życia, dyplom i temat TERYTORIUM to nowy początek.

Rok 2020, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - kultura w sieci. "Miejsce człowieka a terytorium artysty", nowy początek staje się nowym działaniem.

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia