Blog

Niezapomnienie - architektura i malarstwo. Białystok, bliżej i dalej... (10)

Niezapomnienie - architektura i malarstwo. Białystok, bliżej i dalej... (10)

Białystok, bliżej i dalej...

Niedoskonałość często jest maskowana wielością elementów, które odwracają uwagę. Ale po jakimś czasie, po latach nie zauważamy tego. Lubimy przebywać w przestrzeni może niedoskonałej, lecz znajomej. I takiej, gdzie ciągle coś odkrywamy... Miasto staje się odpowiednim zbiorem eksponatów, regularnie uzupełnianym. Niezapomnienie budowane różnorodnością...

 

"Zrealizowane w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku"

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia