Blog

Niezapomnienie - architektura i malarstwo. Białystok, bliżej i dalej... (5)

Niezapomnienie - architektura i malarstwo. Białystok, bliżej i dalej... (5)

Białystok, bliżej i dalej...

Czas wymieszany we wspomnieniach. Elementy składowe to miejsca oraz budynki i zieleń. I oczywiście mieszkańcy. Każdy ze swoim czasem. Tworzenie, realizacje i użytkowanie. Przemijanie nie tylko dotyczy ludzi. Nie można wiele zrobić z upływem czasu. Tyle wspomnień oraz zamieszania przy porządkowaniu...

 

"Zrealizowane w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku"

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia