Blog

Niezapomnienie - architektura i malarstwo. Białystok, bliżej i dalej... (7)

Niezapomnienie - architektura i malarstwo. Białystok, bliżej i dalej... (7)

Białystok, bliżej i dalej...

Istnieją miejsca, które będąc śladem naszej działalności, w danym, naturalnym otoczeniu, nie muszą powodować konfliktu z naturą a raczej inicjować dialog - obiekty zapraszające nie do wspominania, lecz korzystania i tworzenia... 

Przestrzeń musi być czasami pozostawiona sama sobie. Nie tylko dlatego, że istnieją inne miejsca. Zostawić warto dla uspokojenia, nabrania dystansu. Będąc na zewnątrz spojrzeć do środka. Zmienić optykę postrzegania swojego świata...
 
 
"Zrealizowane w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku"
 

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia