Blog

Pastorałka

Pastorałka

Pastorałka


Zamienić się w skrzydła ptaka
schować się w najmniejszej kieszeni
deszczowego płaszcza

Przytulić się do odchodzącego słońca
gdy niebo odwraca się
na drugą stronę snu

Zaczepić się fasady wiatru
i tak pozostać...

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia