Blog

Miejsce człowieka a terytorium artysty

Miejsce człowieka a terytorium artysty

Terytorium artysty opiera się na doświadczeniu miejsca pochodzenia, z jego wartościami duchowymi, przekazem tradycji, które to miejsce kulturowo określa.

Chciałbym dać w ten sposób malarstwu zaplecze w postaci rzeczywistości (z elementami przeszłości), którą można odpowiednio opisać, przetworzyć lub uzupełnić. W każdym przypadku uzyskać ciągłość ludzkich działań, także tych związanych ze sztuką. Przypominających z jakiego miejsca pochodzimy. Jednocześnie ta możliwość poznania nowych terytoriów może dobrze wpłynąć na przestrzeń - miejsce, z którego się wyruszyło i dokąd zawsze można wrócić. W ten sposób chciałbym rozwijać moje artystyczne otoczenie np. wymianą doświadczeń, rozpowszechnianiem swojej twórczości, doskonaleniem własnych działań. Tworzyć więź z odbiorcami i innymi twórcami. Idea TERYTORIUM, która narodziła się przy okazji dyplomu na ASP we Wrocławiu jest ważnym celem mojej artystycznej tożsamości. Chciałbym tym dzielić się z innymi, rozwijać swoje umiejętności i tworzyć nowe TERYTORIA (poprzez sztukę stwarzać i podtrzymywać więzi między ludźmi w obecnej niepokojącej sytuacji). Ważne jest miejsce, z którego pochodzę - Podlasie - teren pełen śladów w pamięci, będących wspomnieniami wielu narodowości i kultur. Odpowiednia droga, na którą pragnę wkroczyć. Plany i pomysły oraz ich realizacja.

Moje stypendium - Kultura w sieci, powoli zdaje się kształtuje. Czasami może wystarczy tworzyć, konsekwentnie rozwijać artystyczną tożsamość. Komentarze z Facebook-a:

Częściowa odsłona ... Co To Jeszcze BĘDZIE!
Nic nie mów, tylko maluj, Twoje obrazy są nietuzinkowe i bardzo oryginalne.
Więcej poproszę, bardzo interesujące i dobre w odbiorze.

 

 

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia