Blog

Niezapomnienie - architektura i malarstwo

Niezapomnienie - architektura i malarstwo

"Niezapomnienie - architektura i malarstwo". Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku - 2024.

 Miasto. Wspomnienia. Przestrzeń. Ślady. Ja. 

 

"Zrealizowane w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku"

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia