Blog

Stypendium 2022. Wędrówka 10

Stypendium 2022. Wędrówka 10

Podlasie tak wielokulturowe. I w przeszłości, z dużymi skupiskami ludności wyznania mojżeszowego.

Kultura żydowska miała niewątpliwie znaczący wpływ na środowisko kulturowe Podlasia. Wiele miejscowości charakteryzowało się znaczącym odsetkiem ludności żydowskiej, często przekraczającej 50% danej populacji. Czy zastanawiamy się jak wyglądałyby te ziemie, gdyby nie wydarzenia II wojny światowej... Zmiany i nowe porządki. Obecnie tylko zostały wspomnienia. Tablice informacyjne o danym obiekcie (najczęściej synagodzie) zniszczonej, spalonej, wycieczki od jednej do kolejnej lokalizacji... Obok, historia zagłady. Rozszczelani w lesie, spaleni w stodole. Dotyczyło to wszystkich... Tylko ta jedna społeczność miała mniej szczęścia, znikła... Przedwojenne drewniane bożnice, inne obiekty z tradycją żydowską związane, może i należały do arcydzieł budownictwa sakralnego, lecz to już tylko przeszłość. Niestety, podlaska wielokulturowość często opiera się na wspomnieniach...

 

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka"

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia