Blog

Stypendium 2024. Wprowadzenie (7)

Stypendium 2024. Wprowadzenie (7)

Elementy składowe tworzenia... Ołówek.

Zaczyna się od linii. To jest początek. Kontynuacja rozpoczyna proces tworzenia otoczenia. Po stworzeniu granic oswajam się z nowym terytorium. Częściowo o nim myślałem planując kolejną pracę. Ale było to ogólnie, tworząc - stało się namacalne, z każdą kreską wyraźniejsze. Przenoszę myśli na podkład. Uzupełniam to aktem tworzenia, chwilą działania, która swoimi torami przypadku uzupełnia planowanie i pomysł na początku. 

Rysunek ołówkiem to tak niewiele. Wydaje się, że tylko zarys, kojarzony ze szkicem ma być wstępem. Mój pomysł, w dalszej części pracy rozwijany farbami, zdaje się być tylko wykańczany. Ołówek w tym wszystkim jest świeży, naturalny. Zmusza do wyobraźni, dodawania brakujących elementów. Jednym kolorem prowokuje do nieograniczonego „wtargnięcia” barw na obraz. Niczego nie sugeruje. Zachęca stając się neutralnym władcą mojej pracy.

Mój pierwszy środek wyrazu. Pierwsza technika i kierunek dalszych poszukiwań. Radość z tego jak kawałkiem materii można otaczający świat przenieść 
na płaszczyznę. Teren, który poznajemy zatrzymany na wypadek, gdyby pamięć zaczynała gubić niektóre przedmioty, fakty i zdarzenia. Smutek szczegółów.
 
 

"Zrealizowane w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku"

 

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia