Blog

Komunikacja życia

W przypadku filmu jest ruch. Zebrane części są działającymi, samoistnymi elementami.
 
Poruszają się w kierunkach poziomych oraz czasami pionowych. Dynamiczne części składowe rozpraszają się by w końcu utworzyć wspólną kompozycję. To terytoria, które w ciągu ostatniego roku obserwowałem. Towarzyszyły mi w podróżach - komunikacji życia. Patrząc na przesuwające się przestrzenie w myślach tworzyłem statyczny zapis przyszłych projektów.


Terytoria ze swoimi granicami. W czasie podróży jako obrazy, które w ruchu ulegają wymieszaniu i (w zależności od prędkości) w różnym stopniu odrealnieniu. Przestrzenie, gdzie wszystko się kończy i wszystko zaczyna.

Podzieliłem ekran na dwie poziome części, które stały się podstawowymi pasami przesyłania obrazów. Poszczególne zmontowane z wielu oddzielnych ujęć sekwencje przesuwają się oraz mijają. Obok siebie tworzą się uzupełniające ruchome zbiory zapisanej przestrzeni. Ruch opowiada, wtrąca zmianę tempa i dodaje nowe wątki.

Przedmiot tych działań montażowych - terytorium różnych miejsc staje się jednocześnie terytorium tworzenia kompozycji, obszarem istnienia i przenikania obrazów, wreszcie wspomnień. Zapisem procesu analizy części składowych obrazu, określenia obszaru, przyporządkowania granic, w których zostają wprowadzone elementy zapisu zarejestrowanych inspiracji z terenu dla kompozycji części malarskiej. Praca wideo opowiada o miejscu, w którym się obecnie znajduję. W jakich granicach mieszczą się moje inspiracje malarskie. Opowiada o miejscach, które mnie otaczają.

Jedna część jest podstawą, W drugiej pojawiające się elementy szukają uzupełnienia albo zróżnicowania. W przesuwających się obrazach pojawiają się wspólne akcenty, łączą niektóre kadry, uzupełniają barwy i kształty. Czasami pozostawiam przypadkowi tworzenie własnych ustawień. Te niezaplanowane, wcześniej niezauważone cząstki, pojawiające się nieprzewidzianie, budują całość tak, jak pominięte na obrazie „brudy” z kolejnych etapów malowania.

Ta płynność kadru, zmiana ostrości jest dla mnie nawiązaniem do prac malarskich i stosowanych rozwiązań formalnych - zróżnicowanie gęstości farby, sposób krycia (pędzel, packa), stopniowanie laserunku  Podział ekranu na części, tak jak proces twórczy na powierzchni malarskiej to ustalenie podziałów kompozycji, przygotowanie granic tematycznych terytoriów i wstępne zaplanowanie rozmieszczenia kolorów. Tych kilka planów pokazywania odnosi się do mojego myślenia o pracy malarskiej. Do analizy przenikania różnych obserwacji i obrazów. Także do wątpliwości, które towarzyszą twórczości, co do siebie pasuje, co staje się kontrastem albo konfliktem.

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia