Blog

Określenie terytorium

Zawsze lubiłem patrzeć przez okno w czasie podróży.
 
Tyle inspiracji oraz wrażeń. Uspokojenie, które jest przy tym mobilne. Przemieszczam się z nim, wspólnie.


Obserwuję i myślę, zastanawiam, czy wydarzenia z codziennego życia można z tą obserwacją połączyć? Jakie wyciągnąć wnioski. Dokąd prowadzą te ścieżki i drogi. I, w końcu, dlaczego ten pejzaż, podoba mi się. Czy jest wart zapamiętania,  malarsko interesujący? Które elementy warto zapamiętać? Czy są to linie wyznaczające podziały poziome, określające warstwy barw? Także odległości, głębia terenu, warstwy poszczególnych terytoriów, ludzkiej działalności? Czy może elementy pionowe, ślady zagospodarowania, ogrodzenia oraz ściany budynków, kapliczki, słupy i wszelkie ludzkie instalacje? Także drzewa, pojedynczo, samotność i nostalgia pejzażu oraz zbiorowo, w zróżnicowanych zbiorach. Ściana lasu, drzewostan pionowych elementów, do tworzenia kompozycji. Jej otwarcia, zamknięcia albo uzupełnienia. Geometria widoku w czasie podróży.

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia