Blog

Na zewnątrz coś jest

Na zewnątrz coś jest

Terytorium musi być czasami pozostawione same sobie.

Nie tylko dlatego, że czekają kolejne. Zostawić dla odpoczynku, nabrania dystansu. Będąc na zewnątrz spojrzeć do środka. Zmienić optykę swojego świata.

Przemieszczać się. Ujrzeć w ruchu nieruchome obrazy, zatrzymane kompozycje, stacjonarne wspomnienia. To jak wstrzymanie oddechu, zamrożenie chwili.
Dla zastanowienia, uspokojenia przemijania. By ruszyć dalej.

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia