Blog

W narożniku

W narożniku

Często czuję jak bardzo przejmuję się szukając tematu.

Staram się o najlepszy wynik. Jakby to była konkurencja sportowa. Tymczasem wszystko może być interesujące. Każdy temat jest ważny. Niepotrzebnie myślę o ilości, przejęty malarską efektywnością obojętny na poszukiwanie istoty mojej sztuki. Na połączeniu wszelkich terytoriów. Zewnętrznych i tych we mnie. Myślę o sobie - że tak niewiele czasami potrzebuję koloru, faktury i tworzywa. Zapominam jednak o selekcji i muszę później walczyć z nadmiarem. Opowieść albo przedstawienie nawet wymyślone wygrywa szczerością, jasnością oraz odpowiednim rozmieszczeniem części składowych. Odpowiednio dobranych. Tak jest w akrylach. Akwarele, to inny świat...

Najbardziej jestem zadowolony z obrazu, do którego nie muszę już nic dodawać mimo jego skromności.

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia