Blog

Następny

Następny

Następny


Świat
wyjmujemy z naszych kieszeni
znajome głosy
zatapiamy w oceanach szklanek
Zachwycamy się światłem słońca
a niespokojne latarnie
zostawiamy barom i ulicom

Gdy nasze dłonie
stają się puste
tęsknimy do muszli i kamieni

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia