Blog

On-line

On-line

Czasy zamknięcia i izolacji. Twórca wystawia, pokazuje, oprowadza... wirtualnie.

Miejsce człowieka a terytorium artysty
26.03 - 16.05.2021 Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

https://fb.watch/59G0GLAdgm/

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia