Wystawa

Wchodzę o jeden stopień wyżej.

Sztuka oraz oczekiwania. Marzenia o prezentacji, przedstawienia własnej twórczości. Miejsce i odpowiednie płaszczyzny, lokalizacja wrażeń oraz dodanie stworzonym pracom otoczenia zainteresowania, pragnienia poznania i radości z udostępnienia. Wielokierunkowość życia artysty.

Białystok. Ulica Legionowa 2. Galeria im. Sleńdzińskich. Bardzo się cieszę, nawet jeżeli pandemia nie pozwoli otworzyć zwiedzającym.

Wystawa dostępna on-line: https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/5302018/krzysztof-chy%C5%BCy-miejsce-cz%C5%82owieka-a-terytorium-artysty?fbclid=IwAR2fVVEovPLesqkfSV8R4ea6hfS2C9Zx1aQ4XR60t_i3epDbi9Q1sGFLnQo