Blog

Stypendium 2022. Wędrówka 12

Stypendium 2022. Wędrówka 12

Początek i koniec...

Wędrówki związane z programem stypendium - "Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka" dobiegły końca. Wyruszyłem z Białegostoku i do niego wracam. Uważam, że każdy wyjazd jest ważny, ciekawy oraz inspirujący jeżeli mamy miejsce, do którego możemy wrócić. Miejscem początku wędrówek była dzielnica Bojary z drewnianą zabudową. Na koniec chciałem pokazać miasto, w którym możemy zobaczyć również pałace i spacerować alejkami otaczających je założeń parkowych. Z jednej strony rezydencja magnacka, z drugiej pałac, którego historia jest historycznie krótka ale dzieje ziem, na których powstał sięga już XV wieku. Na początku był dwór, być może zlokalizowany w tym samym miejscu, co obecnie pałac. Dobra należały do Chodkiewiczów, Sapiehów i Radziwiłłów. W XVIII wieku do Branickich, którzy przyczynili się do rozwoju dojlidzkiego browaru. Dwukondygnacyjny pałac, o asymetrycznej bryle i nieregularnym układzie przestrzennym prawdopodobnie stanął w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku. Uporządkowany park i pałac, ówczesny właściciel, senator i rzeczywisty, tajny radca Aleksander Kruzensztern uczynił częścią spadku dla swojej córki, Zofii. W wieku XX majątek należał do Polsko-Amerykańskiego Banku Ludowego z Krakowa, ale krótko. Nowym właścicielem został książe Jerzy Rafał Lubomirski. Rozbudował browar, zajął się stawami i wydawało się, że odpowiednia gospodarka na długie lata zapewni rozwój tych dóbr.

W czasie wojny najpierw wprowadzili się Rosjanie i zdewastowali wnętrza pałacowe. W 1941 zajęli go Niemcy i uczynili siedzibą Ericha Kocha, nadzorcy białostockiego okręgu przemysłowego Bezirk Bialystok. Po wojnie majątek został rozparcelowany, browar przekazany państwu, park władzom miejskim a pałac szkole rolniczej. W latach dziewięćdziesiątych pałacu stał się własnością Wyższej Szkoły Administracji Państwowej.  W tym czasie wykonano generalny remont. Obecnie pałac stoi pusty... Wyjątkowe miejsce oraz otoczenie. Może trochę zapomniane.

 

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka"

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia