Blog

Stypendium 2022. Zakończenie

Stypendium 2022. Zakończenie

Miejsce wyjścia oraz miejsce powrotu.

Pomiędzy tymi punktami okolica moich wspomnień, mozaika kolejnych poznawanych oraz odkrywanych terytoriów. Cały zakres inspiracji artystycznych, miejsc historycznych i źródeł tematów. To tylko fragment rzeczywistości. Kilka okolic, jakieś wybrane zabudowania. Pejzaż podlaski czyli część życiorysu. Uzupełniony architekturą. Jednocześnie, bardziej lub mniej nastrój, który pojawia się będąc w terenie, kiedy przemieszczam się. A który w moich pracach pragnę utrwalić. Malowanie to nie tylko linie, płaszczyzny, kolory i kształty. Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka. Zamierzałem wędrować, oglądać, oraz pokazać. I tak było, chociaż niektóre miejsca na terenach przygranicznych nie były dostępne. Zbierałem materiały, przygotowałem szkice. Ustaliłem kolejność wędrówek i ich treść. Kolejne miesiące to malowanie, działania w sieci. Rytm wykonania i prezentacji. Obszar działania, terytorium.

Zakończenie. Terytorium musi być czasami pozostawione same sobie. Nie tylko dlatego, że czekają kolejne. Zostawić dla odpoczynku, nabrania dystansu. Będąc na zewnątrz spojrzeć do środka. Zmienić optykę swojego świata. Zatrzymać się, żeby można było przemieszczać się dalej. Ujrzeć w ruchu nieruchome obrazy, zatrzymane kompozycje, stacjonarne wspomnienia. To jak wstrzymanie oddechu, zamrożenie chwili. Dla zastanowienia, uspokojenia przemijania. By ruszyć dalej. Ponieważ moje akwarele również tworzą terytorium... Które zamierzam powiększać i odpowiednio zagospodarowywać.

 

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka"

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia