Blog

Stypendium 2024. Wprowadzenie (2)

Stypendium 2024. Wprowadzenie (2)

Niezapomnienie, czyli działanie.

W tradycji przedstawiania rzeczywistości ważne jest umiejętne ujęcie faktu bycia w danym otoczeniu. Na terytorium, które zabudowane obiektami jest również kształtowane wspomnieniami. Z tego powodu, niezapomnienie tej przestrzeni postanowiłem ująć w twórcze działanie. 

Istotna jest kompozycja naszych poczynań, która pozwala za jakiś czas zlokalizować przeszłość w teraźniejszości. Lecz być pewnym swoich działań i zbieranych informacji nie zawsze oznacza opierać się na tym, co się widzi. Tym bardziej w ujęciu artystycznym. 

 

"Zrealizowane w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku"

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia