Blog

Terytorium artysty

Terytorium artysty

Miejsca, które są pełne wspomnień, wrażeń oraz istniejących obiektów i przestrzeni.

Ludzie oraz ich zwyczaje, wierzenia, nieodłączna codzienność utkana z obyczajów. Materialna działalność człowieka i jego duchowość. Sposób zagospodarowania otoczenia, kształty budynków, style architektury, zdobienia i stosowana kolorystyka na tle kolorytu przyrody. Dla artysty wszystko to jest wielkim zbiorem wpływów i pomysłów. Możliwością wytyczenia drogi artystycznej, rozwoju technik warsztatowych, kształtowania kompozycji i analizy rozwoju sztuki w różnych dziedzinach na określonym terenie. Staje się dobrym punktem wyjścia, także obszarem powrotu. Widać to w twórczości znanych artystów.

Odwoływanie się do dziedzictwa Kresów i inspiracja kulturą Wschodu oraz chrześcijańską tradycją widać w pracach Andrzeja Strumiłły.
Forma malarstwa Leona Tarasewicza zrodzona z obserwacji pejzażu ze stron rodzinnych, szczególnie zestawieniem barw występujących w przyrodzie.

Krajobraz jest ważny nie tylko w przypadku pojedynczych twórców. Przykładem są kolonie artystyczne w Szklarskiej Porębie i Kazimierzu nad Wisłą. Artyści, którzy na terenie Podlasia biorą udział np. w cyklicznych plenerach, skupiają się w lokalnych galeriach i grupach twórczych również zauważają piękno rodzimych miejsc i chętnie czerpią z tego inspirację. Pomimo tego, że miasta są ważnymi punktami ludzkiej działalności, jednak w przypadku Podlasia to okolice skupisk ludzkich wydają się formować odpowiednie tworzywo oraz przestrzeń dla twórczości.

Miejsce człowieka i Terytorium artysty to obszerne fragmenty artykułu: Miejsce człowieka a terytorium artysty, który ukazał się w magazynie: Marchand - Magazyn sztuka i miasto, Białystok 1(3)/2020.

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia