Blog

Stypendium 2022. Wędrówka 3 - ikona

To nie tylko kultowy obraz w świątyniach obrządku wschodniego.

Stypendium 2022. Wędrówka 3

Najstarsze cerkwie na Podlasiu są świątyniami pounickimi, w architekturze których często widoczne są już wyraźne wpływy kultury łacińskiej.

Stypendium 2022. Wędrówka 1

Znajdujemy się na jednej z ulic, idziemy.

Stypendium 2022. Miejsce wyjścia - wybory

Przedstawieniem terytorium jest mapa. Kartograficzna płaszczyzna rzeczywistości.

Stypendium 2022. Miejsce wyjścia

Jakie znaczenie ma wspomnienie? Szczególnie wspomnienie obrosłe w kształty budynków.

Stypendium 2022. Kanał Augustowski - szlakiem integracji kultur pogranicza

Pogranicza Polski północno-wschodniej, od wieków stanowiły obszar wpływu wielu kultur, które wzajemnie się przenikały i uzupełniały, tworząc lokalny koloryt
ziemi augustowskiej.

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia