Blog

Na zewnątrz coś jest

Terytorium musi być czasami pozostawione same sobie.

Takie miejsce

Nie myślałem o dyplomie w chwili podejmowania studiów.

Opisywanie i wyjaśnianie

Czy używając określenia „abstrakcja” odpowiednio opisuję swoją twórczość? Wystarczająco ją motywuję?

Właściwie nic 2

Iluzjonista pokazuje świat prawdziwy, lecz ludzie zaprzeczają. Co w tym jest nieprawdą?

Właściwie nic 1

Właściwie, nie mam za wiele do powiedzenia.

Kultura w sieci 6

Rysunek na obrazie, wykonywany przy pomocy węgla lub węgla pastelowego.

Kultura w sieci 5

Wyodrębnia się granice swoich możliwości, charakterystyczne cechy malarstwa.

Kultura w sieci 4

Miejsca, ich geometria, powierzchnia oraz jej faktura zawsze mnie interesowały.

Kultura w sieci 3

Terytorium związane jest z obszarem każdej pracy. Płaszczyzny pokrytej mediami.

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia