Blog

Właściwie nic 2

Iluzjonista pokazuje świat prawdziwy, lecz ludzie zaprzeczają. Co w tym jest nieprawdą?

Właściwie nic 1

Właściwie, nie mam za wiele do powiedzenia.

Kultura w sieci 6

Rysunek na obrazie, wykonywany przy pomocy węgla lub węgla pastelowego.

Kultura w sieci 5

Wyodrębnia się granice swoich możliwości, charakterystyczne cechy malarstwa.

Kultura w sieci 4

Miejsca, ich geometria, powierzchnia oraz jej faktura zawsze mnie interesowały.

Kultura w sieci 3

Terytorium związane jest z obszarem każdej pracy. Płaszczyzny pokrytej mediami.

Kultura w sieci 2

Malując, tworząc - staję się odpowiedzialny za moje prace.

Kultura w sieci 1

Dyplom, który uzyskałem w 2019 roku na ASP we Wrocławiu otworzył wejście. Wszystko wydawało się nadal znajome, ale nabrało innego wyrazu.

Określenie terytorium

Zawsze lubiłem patrzeć przez okno w czasie podróży.

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia