Blog

Kultura w sieci 1

Dyplom, który uzyskałem w 2019 roku na ASP we Wrocławiu otworzył wejście. Wszystko wydawało się nadal znajome, ale nabrało innego wyrazu.

Określenie terytorium

Zawsze lubiłem patrzeć przez okno w czasie podróży.

Komunikacja życia

W przypadku filmu jest ruch. Zebrane części są działającymi, samoistnymi elementami.

Warsztat 02

Na początku jest szkic. Najczęściej wykonuję go węglem.

Warsztat 01

Lubię akryl dlatego, że ma możliwości akwareli. Tym samym w jednej pracy mogę łączyć gęstość farby i jej rozpuszczalność.

Terytorium artysty

Miejsca, które są pełne wspomnień, wrażeń oraz istniejących obiektów i przestrzeni.

Miejsce człowieka

To miejsce na ziemi często nazywane jest regionem, regionem kulturowym.  

Miejsce człowieka a terytorium artysty

Terytorium artysty opiera się na doświadczeniu miejsca pochodzenia, z jego wartościami duchowymi, przekazem tradycji, które to miejsce kulturowo określa.

Ja... artysta

Przerwa minęła. Wracam do pisania... i w pewnym sensie do malowania.

Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

stypendium st

Akwarelowe Pejzaże Podlasia

"Akwarelowe pejzaże Podlasia - wędrówka."

zrealizowano w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Akwarelowe Pejzaże Podlasia